slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 6

Javna obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T
 
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Katarine Knol Radoja, dipl. iur. pod naslovom "Pretpostavke dopuštenosti podnošenja tužbe u odnosu na određene pravne subjekte" će se održati
 
dana 29. svibnja 2015. godine (petak) s početkom u 11:00 sati
u Vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku, Stjepana Radića 13, Osijek.
 

Ljetna škola njemačkog i hrvatskog jezika

Poštovani,

zadovoljstvo mi je izvijestiti Vas da će i ove godine Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u suradnji s Fachhochschule Burgenland GmbH iz Austrije održati sedmu po redu Ljetnu školu hrvatskog i njemačkog jezika od 5. do 25. srpnja 2015.

Katedra za upravnu znanost - gostujuće predavanje

Katedra za upravnu znanost poziva Vas na gostujuće predavanje CONCEPT OF THE QUALITY OF LEGISLATION koje će na engleskom jeziku održati docentica Pravnoga fakulteta u Pečuhu dr. sc. Tímea Drinóczi. Predavanje za sve zainteresirane djelatnike i studente Pravnog fakulteta održat će se 28. svibnja u 17 sati (dvorana IV, Stjepana Radića 17)

Javna uprava

Obavještavaju se studenti o zamjeni termina predavanja:

  • nastava iz predmeta ''Osnove europskog prava'' (doc.dr.sc. Tunjica Petrašević) održati će se u petak 29.05. s početkom u 17.00 sati (dv. 2/13)
  • nastava iz predmeta ''Europezacija javne uprave'' (prof.dr.sc. Boris Ljubanović) u utorak 26.9. s početkom u 17.00 sati (vijećnica PFO).

Seminar za STUDENTE - Hrvatsko društvo za pravo i ekonomiju

Hrvatsko društvo za pravo i ekonomiju poziva Vas da sudjelujete na međunarodnom seminaru pod nazivom „Examining the migration situation in South Eastern Europe“ koji se održava u partnerstvu sa UNHCR, Pilar Institutom i Junges Forum der Gesellschaft für Außenpolitik, a održat će se održati u Zagrebu od 01.- 03.srpnja 2015. godine. Radni jezik seminara je engleski i okupit će sudionike iz Hrvatske te strane sudionike.

Profesionalno savjetovanje studenata - radionica

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,Služba za profesionalno savjetovanje studenata organizira radionicu za sve zainteresirane studente:
“Pisanje životopisa i popratnog (motivacijskog) pisma”
Radionica će se održati u Centru za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Cara Hadrijana 10c (Sveučilišni Campus)
u četvrtak, 28. svibnja 2015. godine, s početkom u 13.30 sati.

GOSTUJUĆE PREDAVANJE ZA DOKTORANDE

Katedra trgovačkog prava PFO poziva Vas na gostujuće predavanje na temu "Ugovaranje međunarodne trgovačke arbitraže u praksi" koje će se održati u utorak 19. svibnja 2015. godine  (utorak) za doktorande svih modula PFO s početkom u 16:30 sati u vijećnici Pravnog fakulteta (Radićeva 13).

Predavanje će održati mr.sc. Dalibor Valinčić odvjetnik u odvjetničkom društvu Wolf Theiss u Zagrebu sa specijalizacijom u međunarodnim arbitražnim postupcima.

Najava međunarodne Jean Monnet konferencije

International Jean Monnet Conference “New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law“, 21 and 22 May 2015, Faculty of Law Osijek

Stranice

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr