slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 6

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
PRAVNI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J A

za izbor

Obavijest studentima o održavanju Dekanskog roka

Obavještavaju se redoviti i izvanredni studenti da će se Dekanski rok održati 1. i 2. listopada 2015. godine prema Odluci Fakultetskog vijeća.
Studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i Stručnog upravnog studija mogu osobno prijaviti jedan ispit putem prijavnice uz predočenje indeksa,  dana 29. rujna 2015. godine u dvorani I, S. Radića 13 od  9,00 do 12,00 sati.
Studenti su dužni na prijavnicu upisati JMBAG, te ju u potpunosti ispuniti.
Prijavnice pristigle poštom neće se uzeti u obzir.
PRIJAVNICE
Odluka Fakultetskog vijeća o održavanju izvanrednog ispitnog (dekanskog) roka
DEKANSKI ROKOVI INTEGRIRANI STUDIJ -izmjenjeno
DEKANSKI ROKOVI STRUČNI STUDIJ - izmjenjeno

Nastupno predavanje

Klasa:643-04/14- 01
Urbroj:2158-18-01/15-4-8
Osijek, 16. rujna 2015.
 
Sukladno Odluci o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta Rektorskog zbora (NN br. 129/05), a na prijedlog Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, v. d.  dekana izv. prof. dr. sc. Boris Bakota utvrđuje da će
 
DR. SC. HELGA ŠPADINA
 

Odluka o izvanrednom ispitnom (dekanskom) roku za 2014./2015.

Odluku Fakultetskog vijeća o održavanju izvanrednog ispitnog (dekanskog) roka možete preuzet ovdje

Upisi u više godine studija u akademsku 2015./2016. godinu

Obavijest o upisima u više godine studija u akademsku 2015./2016. godinu za integrirani i stručni studij možete vidjeti:

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

Rang lista pristupnika bez državne mature i upisi

Rang listu pristupnika bez državne mature u akademskoj 2015./2016. godini koji su ostvarili pravo upisa na jesenskom roku kao i obavijest o upisima možete vidjeti OVDJE

Prijelazi na Pravni fakultet Osijek

Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu, Pravnog fakulteta u Rijeci i Pravnog fakulteta u Splitu koji su do 15. rujna 2015. godine poslali zamolbu za prijelaz na Pravni fakultet u Osijeku u akademsku 2015./2016. godinu moraju osobno doći s dokumentacijom za upis u dane 5., 6. i 7. listopada 2015. godine.

Ako prijelaznici ne dođu u navedene datume, smatrat će se da su odustali od upisa.

link - dokumentacija

Erasmus mobilnost studenata

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata (za ljetni semestar akad. godine 2015/2016.)

Sveučilište u Osijeku objavilo je natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa (Ključne Aktivnosti 1) za individualnu mobilnost studenata Sveučilišta u Osijeku u svrhu studijskog boravka na inozemnim partnerskim visokoškolskim ustanovama tijekom ljetnog semestra akademske godine 2015/2016., te u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju  do 01.11.2015. - 30.09.2016.

Stranice

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr