slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 6

Početak nastave akademske 2014./2015. za studente viših godina

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE ZA REDOVITE I IZVANREDNE STUDENTE VIŠIH GODINA (II, III, IV, V) STUDIJA INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA U AKADEMSKOJ 2014./15. GODINI

Početak nastave akademske 2014./2015. za studente prve godine

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE ZA REDOVITE I IZVANREDNE STUDENTE PRVE GODINE
 INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA U AKADEMSKOJ 2014./15. GODINI

Svečano otvoren Europski dokumentacijski centar

 

 

U Knjižnici Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera svečano je otvoren Europski dokumentacijski centar.

Upis na I. godinu studija u akademsku 2014/2015 godinu - JESENSKI ROK

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na JESENSKOM ROKU i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava - NISpVU (prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) upisivat će se u I. godinu studija u akademsku 2014./2015. godinu u zgradi Pravnog fakulteta, S. Radića 17, I. kat prema navedenom rasporedu. Raspored možete vidjeti u obavijestima o postupku upisa

Odluke o prijelazu i priznavanju položenih ispita

Odluke o prijelazu i priznavanju položenih ispita možete preuzeti ovdje

Svečano otvorenje Europskog dokumentacijskog centra na Pravnom Fakultetu u Osijeku

 
 
 
 
Poziv na službeno otvorenje Europskog dokumentacijskog centra
Pravni fakultet u Osijeku, 17. rujna 2014. u 16:00 sati
 
Poštovane/poštovani,
Pozivamo Vas na svečano otvorenje Europskog dokumentacijskog centra na Pravnom fakultetu u Osijeku 17. rujna 2014. godine u 16:00 sati, Radićeva 13, Osijek.

Gostujuće predavanje

Jean Monnet Katedra za europsko radno pravo,
pravo jednakosti i ljudska prava
 
Ljudska prava migranata i izbjeglica u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava
 
Predavač: Prof. dr. sc. Lyra Jakulevičienė, Institut za međunarodno i europsko pravo Sveučilišta Mykolas Romeris, Vilnius, Litva

Slobodna mjesta za upis na prvu godinu studija u jesenskom upisnom roku u akad. 2014./2015. god.

Obavještavaju se pristupnici koji žele studirati na Pravnom fakultetu u Osijeku da se za upis na slobodna mjesta mogu prijaviti Središnjem prijavnom uredu (Postani student) u jesenskom upisnom roku, budući da Fakultet nije popunio utvrđenu upisnu kvotu u ljetnom roku.
 

Stranice

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr