Vi ste ovdje

Pravno - ekonomska klinika

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
PRAVNI FAKULTET
PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA    
Raspisuje NATJEČAJ

za prijavu studenata u radu Pravno- ekonomske klinike u akademskoj godini 2015/2016

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1. Životopis ( ime i prezime, mjesto i datum rođenja, godina studiranja, dosadašnja aktivnost u Pravno ekonomskoj klinici )
2. Motivacijsko pismo ( do 500 riječi )
Na natječaj se mogu prijaviti studenti/ce treće ili više godine studija Pravnog fakulteta u Osijeku.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se elektroničkim putem na e-mail adresu Pravno ekonomske klinike : pravnaklinika.osijek@gmail.com.
Zakašnjele ili nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je otvoren od 01. 10. 2015. godine do 10. 10. 2015. godine.
Odluka o izbor članova Pravno ekonomske klinike u ak. godini 2015./2016. bit će donijeta u roku od 5 dana od dana zatvaranja natječaja, a popis članova Pravno ekonomske klinike bit će objavljen na stranicama Pravnog fakulteta u Osijeku.
Osijek, 30. 09. 2015.

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr