Vi ste ovdje

Javna obrana teme doktorske disertacije

Javna obrana teme doktorske disertacije polaznice Poslijediplomskog doktorskog studija prava Pravnog fakulteta u Osijeku Katarine Knol Radoja pod radim naslovom: "Pretpostavke dopuštenosti podnošenja tužbe u odnosu na određene pravne subjekte" održat će se u četvrtak, 23. listopada 2014. godine, u 10:00 sati u VIJEĆNICI Pravnog fakulteta u Osijeku
O B A V I J E S T
O JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
 
Katarina Knol Radoja, polaznica Poslijediplomskog doktorskog studija iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnog fakulteta Osijek, pokrenula je postupak prijave teme doktorske disertacije, pod radnim naslovom:
"Pretpostavke dopuštenosti podnošenja tužbe u odnosu na
određene pravne subjekte"
Vijeće Poslijediplomskog doktorskog studija prava Pravnog fakulteta u Osijeku je na svojoj 6. sjednici održanoj 15. rujna 2014. godine prihvatilo prijavu teme doktorske disertacije te pokrenulo postupak ocjene teme i imenovalo Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Mirela Župan, predsjednica Povjerenstva
2. Prof. dr. sc. Eduard Kunštek, član
3. Prof. dr. sc. Jozo Čizmić, član
4. Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić, član
Javna obrana teme doktorske disertacije će se održati
u četvrtak, 23. listopada 2014. godine, u 10:00 sati
u VIJEĆNICI Pravnog fakulteta u Osijeku, Stjepana Radića 17
Obranu će ocijeniti Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije.
Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorske disertacije.
D e k a n
Prof. dr. sc. Igor Bojanić
Klasa: 643-03/14-06/1
Urbroj: 2158-18-01/14-4
U Osijeku 07. listopada 2014. godine
 

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr